کمیسیون یاددهی - یادگیری

دوره ی راهنمایی شهرستان دیّر

روش های تدریس
ب)روش غیر فعال و یک سویه (غیر محوری)

تعدادی دیگری از روش های تدریس ، دانش آموز را غیر فعال (منفعل) و معلم را فعال می کند. زیرا اطلاعاتی بصورت یکسویه داده می شود و در تدریس تعامل وجود اندکی وجود دارد.این روش ها اکتشافی نیستند و معمولا نمی توان از آن ها به تنهایی برای اجرای تدریس استفاده کرد؛زیرا خسته کننده و ملال آوراند.

معمولا این روش ها در درون روش های محوری و فعال قرارمی گیرند و بخش کوچکی از تدریس را شامل می گردند که از میان آن ها می توان به روش های پرسش و پاسخ ، سخنرانی ، توضیحی و .... اشاره کرد.بنابراین توصیه می شود معلمان محترم برای انتخاب روش تدریس نکات زیر را رعایت کنند:

 

1- هدف های درس را بررسی و براساس حیطه های یادگیری تقسیم بندی کنند. سپس بر اساس اهداف ، به انتخاب روش تدریس مبادرت ورزند.

2- امکانات و وسایل موجود را برآورد کنند و متناسب با آن ها شرایط را برای اجرای روش مورد نظر آماده سازند.

3- همواره یکی از روش های محوری را برای تدریس انتخاب و در قسمت هایی از آن فنون گوناگون بهره بگیرند.

4- ساختار محتوای درس را بررسی و روش مناسب را متناسب با آن انتخاب کنند؛ زیرا روش های تدریس مشخصاتی دارند و برای موضوعات خاصی از تدریس ،مطلوب ترند.

5- در روش تدریس فراگیرندگان را به طور جدی در نظر بگیرند و آن را فعال تر کنند.

6- از روش اکتشافی پردازش اطلاعات ، که به تولید دانش و خلاقیت منجر می شود استفاده کنند.

7- تشکیلات دانش آموزی (گروه بندی) را در جای جای روش تدریس ملحوظ دارند و از آنها بهره بگیرند.

8- در انتخاب روش تدریس ، به جنبه های متفاوت یادگیری توجه کنند.

ج) روش تاریخی

1- سقراطی

2- مکتبی در ایران


روش های جدید :

روش توضیحی- 2- روش سخنرانی–3- اکتشافی- 4- حل مسئله –5- مباحثه –6- پرسش و پاسخ – 7- انفرادی – 8- واحد کار (پروژه) – 9- روش نمایشی –10- روش بدیعه پردازی –11- روش بازی تربیتی –12- روش ایفای نقش – 13- روش دریافت مفهوم – 14- روش استقرایی- 15- روش آزمایش 16- کاوشگری و ...

روش های تدریس (یاددهی – یادگیری فعال)

با عنایت به این که امروزه یادگیری رویدادی اکتشافی تلقی می شود که از طریق مشارکت فعال معلم و دانش آموزان صورت می گیرد ,ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد. کسب تجربه به وسیله فرد، یک فعالیت دوجانبه است.در نتیجه در فرآیند جدید آموزش، انتقال فعال دانش و مفاهیم کارایی کمتری دارد و بیشتر به فرایند تولیدی دانش توجه می شود و این فرآیند امکان شناخت موقعیت ها،گزینش راه کارها مناسب،استنباط و تحلیل دقیق موضوع و در نهایت کشف حقیقت را برای فراگیرنگان فراهم می آورد.به علاوه ، فراگیران باید خود را در بطن فرآیند آموزشی ببینند و نقش راهبردی، اکتشاف مفاهیم و علوم را درک کنند.در این صورت ،با علم تولید شده شریک می شوند،با کمال میل از آن دفاع و پشتیبانی می کنندو به کاربرد علوم اعتقاد و ایمان راسخ می یابند. در این جریان،یادگیری در همه ابعاد(مهارت های ذهنی، مهارت های فیزیکی و طرز تفکر)اتفاق می افتد.برای نیل به این هدف و رویکردها،مربیان باید ویژگی ها و خصوصیات روش های تدریس یاددهی و یادگیری فعال را بدانند و برای دستیابی به آن ها اهتمام ورزند.

دراین روش

فراگیرندگان روش های یادگیری را می دانند؛ بنابراین، مطالب و مفاهیم را از طریق اجرای روش های انتخابی کشف می کنند. در واقع دانش آموزان در جریان آموزش ،خود به برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی می پردازنددراین میان نقش مربی و معلم تسهیل یادگیری و راهنمایی است.

بیشتر فعالیت ها بصورت گروهی است و فعالیت فرد در گروه معنا پیدا می کند.

دانش آموزان و معلم هر دو مسئول یادگیری اند.

منابع و امکانات آموزشی ، با راهنمایی معلم و تلاش دانش آموزان انتخاب یا تولید می شود.

مهارت هایی چون اندیشیدن ،تفکر و خلاقیت اهمیت ویژه ای دارد.

انگیزه درونی دانش آموزان بسیار زیا است ؛ زیرا خود شریک و بنیان گذار فعالیت ها هستند.

زمینه های کاربردی و کاربست علوم شناسایی می شود.

مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد افزایش می یابد.

بر اعتماد به نفس و حس مسئولیت پإیری فراگیرندگان افزوده می گردد.

روحیه جستجوگری و تفحص در افراد تقویت می شود.

ارزشیابی از عملکرد به صورت فرآیندی است و نتیجه و پایان مسئله مورد نظر نیست.

فراگیران خودآغازگر، خود کنترل کننده و خود ارزشیاب می شوند.

فضای کلاس به یک کارگاه عملی تبدیل می شود.

مهارت های کلامی دانش آموزان تقویت می شود.

دانش های نظری ، به نحو مطلوب ، با واقعیت ها و روی داده های عملی در خارج از مدرسه مرتبط می شوند.

ذهن فراگیرندگان فعال و سیال می شود.

کلاس درس ، محل ایجاد فرصت های یاگیری و تبادل تجربیات می شود.

ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان ،از طریق واگذاری پروژهای عملی و تحقیقی و آزمون های هنجاری انجام می شود.

تشویق و ترغیب دانش آموزان به صورت گروهی و انفرادی می شود.

در فرآیند آموزش و تدریس دانش آموزان با سئوالات زیادی روبرو می شوند و آنان برای سئوالات ایجاد شده فرضیه سازی و آن ها را بر اساس روش های منایب بررسی می کنند.


 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:35  توسط رضا ابراهیمی - دبیر ادبیات  |